REGULMIN KORZYSTANIA

Z PARKU LINOWEGO W BROKU

 1. Wejście na platformy w Parku Linowym i wykonywanie na nich jakichkolwiek czynności może mieć miejsce tylko i wyłącznie po zapoznaniu się z regulaminem, zakupie biletu, odbyciu szkolenia instruktażowego i dopuszczeniu przez instruktora.
 2. Osobom, które w trakcie programu zrezygnują z dalszej kontynuacji przejścia nie będą zwracane koszty biletu.
 3. Podczas przechodzenia przez Park Linowy należy zachowywać się spokojnie, nie skakać na przeszkodach, nie hałasować oraz zachować szczególną ostrożność.
 4. Podczas wizyty w Parku Linowym należy bezwzględnie wykonywać polecenia Instruktora.
 5. Jeżeli uczestnicy nie będą przestrzegać reguł bezpieczeństwa lub nie będą się stosować do instruktażu mogą być narażeni na niebezpieczeństwo upadku i poważnych urazów, za które organizator atrakcji nie odpowiada.
 6. Osoby znajdujące się na terenie Parku Linowego nie mogą swoim zachowaniem, zarówno na ziemi jak i na wysokości, stwarzać zagrożenia dla życia lub zdrowia swojego i innych.
 7. Uczestniczyć w programie mogą osoby, które spełniają następujące kryteria:
 8. minimalny wzrost 140cm
 9. minimalny wiek 8 lat
 10. maksymalna waga 130kg
 11. Uczestnicy do lat 18-stu mogą korzystać z parku wyłącznie w towarzystwie osoby dorosłej. Jedna osoba dorosła (opiekun grupy) może doglądać maksymalnie 10 osób do 18 lat, maksymalnie 3 osoby młodsze niż 13 lat, u których jest zalecana asysta osoby dorosłej przy asekuracji.
 12. Osoby przebywające na terenie Parku Linowego nie mogą znajdować się pod wpływem alkoholu, narkotyków ani innych środków mogących mieć wpływ na nieprawidłową pracę ludzkiego organizmu. Na terenie Parku Linowego zabronione jest wnoszenie i spożywanie alkoholu oraz palenie tytoniu i elektrycznych papierosów.
 13. Osoby chcące korzystać z Parku Linowego muszą otrzymać od instruktora sprzęt zabezpieczający przed upadkiem z wysokości.
 14. Po sprawdzeniu przez instruktora założonego sprzętu asekuracyjnego nie wolno przy nim nic zmieniać.
 15. W skład sprzętu wchodzi uprząż, lonże zakończone elementami służącymi do wpinania się do lin asekuracyjnych (zwane dalej karabinkami) oraz kask.
 16. Osoby noszące okulary, biżuterię powinny odpowiednio je zabezpieczyć lub zdjąć całkowicie tak, aby nie stwarzały one zagrożenia dla ich zdrowia lub życia. Uczestnik zobowiązany jest powiadomić instruktora o noszonej biżuterii i innych rzeczach, które mogą wpływać na bezpieczne korzystanie z Parku Linowego (dotyczy to także urządzeń, elementów medycznych i innych takich jak np. aparaty słuchowe).
 17. Osoby, które wiedzą o swoich chorobach, które mogą mieć wpływ na ich bezpieczeństwo podczas pokonywania trasy np. epilepsja, zobowiązane są powiadomić o tym instruktora.
 18. Osoby o długich włosach zobowiązane są do spięcia ich w kucyk lub schowania pod kask.
 19. Na przeszkodach karabinki wpinamy do lin stalowych oznaczonych kolorem czerwonym, zakładając je na linę i pociągając w dół do momentu gdy karabinki automatycznie się zamkną.
 20. Podczas przejścia przez Park Linowy lonża asekuracyjna musi zawsze znajdować się między rękami uczestnika.
 21. Po dojściu do platformy należy przepiąć asekuracje. Przepięcie musi bezwzględnie przebiegać w następującej kolejności :
  – Wpinamy karabinek do liny zabezpieczającej wejście na pierwszą platformę, następnie wypinamy karabinek z liny asekuracyjnej przekręcając zamknięcie znajdujące się na korpusie karabinka i wpinamy go do stalowej liny (pętli) zamontowanej wokół drzewa na platformie, zakładając go na linę i ciągnąc w dół do momentu automatycznego zamknięcia się karabinka. – wypinamy drugi karabinek z liny asekuracyjnej i wpinamy do liny asekuracyjnej na kolejnej przeszkodzie. – wypinamy karabinek z pętli asekuracyjnej na platformie i wpinamy do liny asekuracyjnej obok wcześniej wpiętego karabinka. Jest to podstawowa zasada bezpieczeństwa, według której uczestnik w każdym momencie jest przypięty do asekuracji co najmniej jednym karabinkiem.
 1. Podczas przepinania się w jednym momencie można operować tylko jednym karabinkiem.
 2. W przypadku nietypowych przejazdów (tyrolka) należy wpiąć karabinki do rolki w sposób prezentowany przez instruktora.
 3. Przed wejściem na kolejną przeszkodę należy ponownie sprawdzić poprawność założenia asekuracji.
 4. Na przeszkodzie może znajdować się jeden uczestnik, natomiast na platformie pomiędzy przeszkodami maksymalnie dwóch.
 5. Podczas poruszania się po przeszkodach nie dotykamy rękoma lin stalowych. Grozi to pokaleczeniem dłoni.
 6. Uczestnicy zjeżdżający na kolejce tyrolskiej powinni złapać linę na końcu zjazdu żeby nie cofnęło ich z powrotem.
 7. Uczestnik zobowiązany jest zgłosić instruktorowi lub innej osobie z personelu Parku Linowego wszelkie zastrzeżenia, wątpliwości, uwagi, zarówno co do stanu technicznego wyposażenia Parku Linowego, obsługi jak i co do własnego złego samopoczucia.
 8. Za nieprzestrzeganie jakiegokolwiek punktu regulaminu grozi bezwzględne wydalenie z terenu Parku Linowego.
 9. Ostateczna decyzja, co do wejścia na Park Linowy należy do instruktora.
 10. Sprzęt należy oddać w miejscu gdzie się go pobrało.
 11. Po przejściu wykupionymi trasami sprzęt należy niezwłocznie zwrócić.
 12. Za zniszczenie sprzętu asekuracyjnego, ze względu na jego złe użytkowanie grozi kara od 150 do 500 zł.
 13. Zakaz biegania obowiązuje na całym terenie Parku Linowego NOE .
 14. Każdy z uczestników po zapoznaniu z regulaminem i przejściu trasy treningowej wchodzi na Park Linowy na własną odpowiedzialność.